Mildas atceres dievkalpojums

2016. gada 24. aprīlī 10.00 visi mīļi aicināti uz mūsu ilggadējās mācītājas, kas bija viena no Metodistu Baznīcas atjaunotājām un stūrakmeņiem, Mildas Vainovskas atceres dievkalpojumu. Vairāk informācijas pie 2. draudzes mācītāja Andra Vainovska (22825236).

Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca