Mildas atceres dievkalpojums

2016. gada 24. aprīlī 10.00 visi mīļi aicināti uz mūsu ilggadējās mācītājas, kas bija viena no Metodistu Baznīcas atjaunotājām un stūrakmeņiem, Mildas Vainovskas atceres dievkalpojumu. Vairāk informācijas pie 2. draudzes mācītāja Andra Vainovska (22825236).

Izstāde ''Vitamīni"

Ir klāt pavasaris un ikvienam ir vajadzīgs pamudinājums mosties. Izstāde "Vitamīni" tiks atklāta 31. martā plkst. 19.00, Rīgas 1.draudzē, Akas ielā 13. Šoreiz izstādes atklāšanas programma būs plašāka nekā iepriekš. Izstādes atklāšanas vakarā Rīgas 1. draudzē notiks arī garīgās mūzikas koncerts.

Continue Reading

Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca