Lūgšanu Dienas

Lūgšanu dienas Latvijas pilsētās. Lūgšanu diena par Liepāju; Ceturtdien, 10. septembrī, plkst. 19.00 Lūgšanu dievkalpojums Liepājas metodistu baznīcā, Brīvības ielā 25
Liepāja.

•Lūgsim par pilsētas draudzēm, garīgo atmodu un vienotību;
•Lūgsim par pilsētas valdību;
•Lūgsim par cilvēkiem, kuri nepazīst Kristu;
•Lūgsim par darba iespējām šajā pilsētā;

Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca