Cēsu draudzes notikumi Martā*Otrdienās 14:00 – ekumēnisikās lūgšanas stundas un Bībeles studijas.*Ceturtdienās 18:00 – Slavēšana un mazā grupiņa – turpinām lasīt
“Mērķtiecīga Dzīve” – to pārrunājam un dalamies ar liecībām + esam
lūgšanās.*Svētdienas skola – esam lūgšanās un procesā, lai domātu un izplānotu
bērnu kalpošanu draudzē. Esmu saorganizējusi līderus no mūsu māsu draudzes
Smithfield UMC ar kuriem kopā vienu dienu maijā (viņi viesosies LV
11.-22.maijā) – mums būs svētdienas skolotāju seminārs. Atvērsim šo iespēju
visam Vidzemes reģionam. Kā arī šajā ASV brauciena laikā esmu sarunājusi
vēl vienu dienu – lai stiprinātu svētdienas skolotāju kalpošanu draudzēs –
ar Rīgas 2. māsu draudzes palīdzību 1-2 dienas semināru Rīgas 2.draudzē,
kur arī šī iespēja tiks atvērta visiem interesentiem arī no citām draudzēm.
Šie abi semināriņi būs vairāk koncentrēti uz tādiem cilvēkiem, kas nekad
līdz šim nav vadījuši svētdienas skolu, bet kam ir sirds degsme, kas
gribētu iesaistīties šādā kalpošanā  - ja vien tikai mācētu. Mēs
stiprināsim tos, kas vēlas – bet kam nav nekādas saprašanas kā to vispār
sākt, kā strādāt ar bērniem u.tml. (22.aprīlī došu ziņu par jau
iespējamajiem datumiem un laikiem, lai tie, kam interesē var piedalīties!)*Dievkalpojumā* – šajā mēnesī sanāca ļoti dažāda kalpošana. Pirmā mēneša
svētdiena kā parasti ar Svēto Vakarēdienu. Otrā mēneša svētdiena 12.martā
mums bija kopsapulces Dievkalpojums un sprediķoja Superintendents Edgars
Šneiders. 13.martā es jau izlidoju uz ASV. Līdz ar to 19.martā
Dievkalpojumu vadīja Ilga Grote un Laura Sudāre un sprediķoja laju
sludinātāja Laura Sudāre. 26.martā biju sarunājusi viesus no Rīgas
1.draudzes – Rūdolfu Vainovski, kurš stiprināja ar liecību un skaistām
dziesmām, kā arī viņa meita Rita Lapsiņa, kas dalījās ar vēsti. Un jau 2.
aprīlī, manā pēdējā prombūtnes svētdienā – es sprediķoju mūsu māsu draudzē
Smithfield UMC, TX, taču biju pārtulkojusi sprediķi LV un Cēsu draudzei
bija vakara Dievkalpojumus caur skype kopā ar mums ASV. Tā bija milzīga
svētība un vienojāmies, ka turmpāk katru mēnesi, kad būs 5 svētdienas mēs
5.svētdienā veidosim kopēju Dievkalpojumu – vienreiz sprediķošu es, otreiz
mācītājs Mike Kerzee. Svētā Gara klātbūtne bija izjūtama tik spēcīgi – mums
abām draudzēm mēneša pirmajā svētdienā ir Svētais Dievkalpojums un līdz ar
to mums bija arī kopīgs, vienojošs Svētais Vakarēdiens. Jāsaka, ka tas bija
ļoti aizkustinoš brīdis – sajūta, ka milzīgais Atlantijas okeāns izžuva un
mēs bijām tik tuvu un vienoti Kristus mistērijā – Dieva žēlastībā un
mīlestībā.*Diakonija – Mūsu māsu draudze Smithfield bija vienīgā, kas šogad
saziedoja naudiņu vitamīniem. Birojs lūdza, lai mēs dalamies ar citām
draudzēm. Tā mēs nolēmām, ka dalīsimies ar Liepas draudzēm, Sarkaņiem un
Rīgas 2.draudzi, kas ir mūsu lokālā Latvijas māsu draudze.*Dziesmu Dienas Cēsīs – ļoti lepojojamies ar mūsu draudzes laju Lauru
Sudāri, kas tikai nupat kļuva par mūsu draudzes locekli. Viņa uzņēmās spert
šo soli un es pirmo reizi nebiju vadībā, bet gan tikai fonā kā mentors –
garīgs un pieredzējis atbalstītātjs. Laurai šī bija milzīga pieredze un
ticu, ka viņa arī turpmāk laju sanāksmēs uzņemies dažādas kalpot iespējas.
Es no sirds priecājos, ka arī Cerību Centra meitenes ņem dalību un dažas
piedalījās ar mums kopā ansamblī. Viņas tiešām ir daļa no Cēsu draudzes
ģimenes. Es arī lepojos ar visu Cēsu draudzi – jo mēs visi klausījām
Lauriņai un bijām kā milzīga atbalsta komanda. Mēs kā liela ģimene
parūpējāmies un viens otru atbalstījām.*ASV vizīte – TN štatā apciemojām Farview UMC – Rīgas 2.draudzes māsu
draudzi. Plānojām viņu vizīti šajā vasarā Rīgas 2.draudzē, kā arī
pārrunājām jaunas iespējas ar Faithful Men vīriem viņu kalpošanā Latvijā un
kopā ar Rīgas 2.draudzi doties uz Īriju kalpošanā – tā jau būtu kā misija.

AL – FOL konference + Emmausa ceļš – milzīga svētība, liels darbs padarīts,
bet arī milzīgas svētības saņēmām. Jau ar Wannell un Kay O’Davis pārrunājām
noteiktas lietas par Emmausa ceļa atvešanu uz LV. Par to man izdevās arī
runāt Teksasā – kur ir jau vairāki cilvēki gan no Grapevine, gan no
Smithfield, kas vēlas palīdzēt mums aizsākt Emmausa ceļu Latvijā.

izdevās nodibināt jaunus kontaktus Teksasas štata konferences apgabala
birojā ar Dawn Philips, kas ir gan mācītāja, gan visā apgabalā atbildīgā
par misijas kalpošanas paplašināšanos. Izrādās ir statistika, ka ASV
daudzviet draudzes izmirst, bet nemirst tās, kuras ir iesaistītas misijas
darbos – gan lokāli, gan internacionāli. Lisa Neslony, kas bija iepriekš
Smithfield UMC draudzes mācītāja, tagad ir DS un viņai jau ir komanda ar 8
dažādiem mācītājiem, kas plāno 2018.gada vasarā ierasties un apbraukāt
visas draudzes un kalpošanas LAMBā ar mērķi katram no šiem mācītājiem
atrast ar draudzi veidus, kā viņi vēlas veidot attiecības ar LAMB.Cēsu draudze - es jūtu un redzu, ka ceļas arvien augstākā lidojumā Svētā
Gara spēkā. Esam piedzīvojuši dziedināšanu, tīrīšanu un šķīstīšanu,
uzbrukumus un uzvaras un mīlam Jēzu no visas sirds un ar visu savu spēku,
dvēseli un sirdi! Esmu tik pateicīga, ka manas prombūtnes laikā nekas
neapstājās. Līdz šim bija – ja es neesmu, tad viss tiek iepauzēts. Bet manā
prombūtnes laikā netika pārtraukta neviena Bībeles studija, neviena
lūgšanas stunda, neviens Dievkalpojums. Un bez manas iniciatīvas draudze
izvēlējās iet kalpošanā uz pansionātu.

Mana šī gada atklāsme ir – ka lai cik labs ir mācītājs, lai cik ideāls ir
Dievkalpojums, lai cik spēcīga ir slavēšana un mūzika baznīcā – tas ir
tikai tāds mazs procents tajā, ko katrs no mums dara individuāli ar visu
to, ko esam baznīcā, kalpošanās, slavēšanā ieguvuši. Mēs varam izveidot
vienalga cik spēcīgu, skaistu un modernu baznīcu – bet svarīgākais paliek
cilvēks – viņa smagais un individuālais darbs ar sevi, savu dvēseli un
ticības ceļu – kad viņš lauž savus sliktos ieradumus, mācās lūgt piedošanu,
atzīst savas kļudas, mainās un atrod spēku Svētajā Garā mainīties! Dieva
bērns – cilvēks – tas ko viņš personīgi un tad arī kopīgi draudzē dara pie
sevis un ap sevi, kad ir tik daudz ieguvis! Un mana lūgšana ir – lai Dievs
dod spēku, drosmi Cēsiniekiem turpināt šo ceļu – šie divi gadi ir bijuši
smagi, bet es redzu tagad augļus! Es tos redzu! Slava Dievam par Viņa
mīlestības spēku! Āmen*ILI* – International Leadership Institute – jaunnedēļ Rīgā tiekos atkal ar
Prieka Vēsts pārstāvi, kas savāks 15 jauniešus no savas draudzes, bet visas
pārējās gan 15 jauniešiem, gan 30 pieaugušajiem (mācītājiem+lajiem) ir
paredzēts tikai Metodistiem. Mēs tiksimies skype zvanā arī Martin, kurš ir
galvenais šā gada organizators no viņu puses un pārrunāsim, gan tulkojamos
materiālus (ko jau tulkoju), gan arī loģistikas jautājumus Jūnija
apmācībām.

Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca