Cēsu draudzes notikumi Februārī

Otrdienās 14:00 - ekumēnisikās lūgšanas stundas un Bībeles studijas.

 

Ceturtdienās 18:00 - Iesākām jaunu tradīciju pirms mazās grupas nodarbībām - sākam ar Slavēšanu un Pielūgsmi. Tagad sanākam kopā un veidojam savu jauno Bībeles studiju, kristīgu literatūru studiju un lūgšanu grupu. Prieks, ka mūsu draudzes muzikālā vadītāja ir atkal vesela un aktīvā kalpošanā kopā ar mums.

 

Svētdienas skola - esam lūgšanās un procesā, lai domātu un izplānotu bērnu kalpošanu draudzē. Tā ir vajadzība liela. Pagaidām draudzē uz maiņām uzņemamies atbildību un Dievkalpojuma laikā uz maiņām auklējam un nodarbojamies ar bērniem.

 

Dievkalpojumā jaunā ieviestā tradīcija ar lūgšanu vajadzību un pateicību lapiņām dāvā mums patiešām vēl lielāku iespēju būt vienotiem. Prieks, ka nu jau vairāk draudzes locekļu lūdz skaļi un brīvi paši!

 

Diakonija - Veco ļaužu apciemošana - tā mums šajā mēnesī ir bijusi ļoti aktīva - jo ir bijušas vajadzības un izpalīdzīgas rokas nepieciešamas. Esam svētījuši un svētības saņēmuši šajā kalpošanā esot.

Vitamīni - šogad tikai mūsu māsu draudze ziedoja naudiņu vitamīniem. No biroja nāca aicinājums, lai mēs padalamies ar citiem ar šiem vitamīniem. Esam jau ieguvuši informāciju, kur lētāk un labāk, lai vairāk vitamīnu sanāk. Ceram uz Dziesmu dienām padalīt arī mūsu blakus kaimiņu draudzēm - abām Liepas, Sarkaņu un mūsu Latvijas lokālajai māsu draudzei Rīga 2.

 

Cerību Centrs - ar draudzi 11.februāri braucām kalpot Cerību Centrā. Uzdāvinājām māmiņām vienu dienu brīvu un piepildītu ar izklaidēm un atpūtu. Auklējām bērnus, gatavojām ēst un iepriecinājām māmiņas! Ziemassvētkos ziedojām tieši šai kalpošanai un tagad Februārī īstenojām plānus!

 

LAMB Kalpošana - kopā ar Dainu Zambergu daudz domājām par braucienu uz ASV. Kā mēs prezentēsim sevi un kā pateiksimies mūsu brāļiem un māsām Kristū par mūsu atbalstu. Tā nu februāri vairākas reizes tikos ar Dainu, šuvām maisiņus, plānojām pateicības, sakontaktējāmies ar Superintendentu, Veslija Nometni un Cerību Centru, lai no visiem būtu pateicības FOL konferencē.

Kā arī kopā ar Jāni Grunti tagad plānojam, kā Rīgas 1.draudzei palīdzēt izveidot skaidru plānu, kā LAMB var prezentēt sevi Reformāciju Dienās - Doma laukumā. Ierosināju, ka jārunā par Džonu Vesliju un viņa atstāto mantojumu, kas mums metodistiem ir raksturīgi - Veslija Četrstūris. To arī radošā un praktiskā veidā parādīs jaunieši.

Vēl smagi sirds sāpēja par notikumiem Svētdienas skolas kalpošanā un vadītājas e-pasti. Tad pieslēdzos pie Svētdienas skolas darba izpētes visā Vidzemē, intervēju mācītājas Ilzīti Ozolu un Veru Titoviču, kā arī aprunājos ar Rīgas 2. Un Rīgas 1.draudzi. Esmu ievākusi detalizētu informāciju, kas nu jau pārsniedz 8 lpp. Ticu, ka tieši padziļināta izpēte mums liks iedziļināties šajā jautājumā vairāk 22.aprīlī un arī palīdzēs saskatīt vajadzības! Šim darbam veltīju vairākas dienas.

Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca