Konferences rezolūcija

Par Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas nostāju attiecībā uz cilvēku seksualitātes izpausmēm

 

Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas

2016. gada Apgabala Konferences rezolūcija

 

2016. gada 20. augustā

Rīgā, Akas ielā 13

 

Par Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas nostāju attiecībā uz cilvēku seksualitātes izpausmēm

Mēs, Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca, ticam, ka Dieva Vārds mūs skaidri māca par cilvēka seksualitātes izpausmēm un ka vislabākā iespēja harmoniskām attiecībām ģimenē un sabiedrībā ir dzīve atbilstoši Dieva dotajai kārtībai un Bībeles principiem.

Saskaņā ar Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas Disciplīnas Grāmatu un Sociālajiem Principiem:

  1. mēs neatbalstām homoseksuālu praksi un uzskatām to kā neatbilstošu kristīgajai mācībai;

  2. par Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas garīdznieku nevar tikt iecelts cilvēks, kurš praktizē homoseksuālu dzīvesveidu;

  3. Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas garīdzniekiem nav atļauts laulāt viena dzimuma pārus vai svētīt viena dzimuma pāru savienību;

  4. Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas dievnami, ēkas un draudžu pulcēšanās vietas, kā arī to aprīkojums nedrīkst tikt izmantots homoseksuālu attiecību legalizēšanai vai popularizēšanai.

Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas viedoklis ir, ka par garīdznieku nevar tikt iecelts cilvēks, kurš popularizē homoseksuālu dzīvesveidu.

Mēs ticam, ka Dieva žēlastība ir pieejama visiem cilvēkiem un mēs, Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca, ar prieku esam gatavi kalpot visiem cilvēkiem, saskaņā ar Svētajiem Rakstiem.

Mēs aicinām Apvienoto Metodistu Baznīcu visā pasaulē turpināt atbalstīt un praktizēt šos augstāk minētos Bībelē pamatotos principus.

Neatkarīgi no dažādiem viedokļiem, kas nākotnē par homoseksualitāti varētu veidoties citu valstu Apvienoto Metodistu Konferencēs, Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas nostāja arī turpmāk paliks nemainīga un atbilstoša šajā rezolūcijā paustajai.

Šī rezolūcija apstiprināta Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas 2016. gada Apgabala Konferencē, un to parakstījuši LAMB Apgabala Superintendente Gita Medne un AMB Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Bīskaps Kristians Alsteds.

 

Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca