Vasarsvētki

Kas tad šie ir par svētkiem? Vai mēs svinam vasaras sākšanos vai kaut ko citu? Vasarsvētkus svinam piecdesmitajā dienā pēc Lieldienām! Šie ir vienīgie svētki, kuri ir veltīti Dieva Svētajam Garam. “Kad Vasarassvētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā; un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto Garu...” /Apustuļu darbi 2:1-4a/

Svētais Gars nāca kā rūkoņa, arī kā stiprs vējš jeb brāzma. Apustulis Lūkas mēģina aprakstīt Svētā Gara nākšanu. Mēs lasām, ka uguns mēles sadalījās un pieskārās katram no klātesošajiem cilvēkiem. Dieva Gars ir tikpat personīgs kā Tēvs debesīs vai mūsu Pestītājs. Svētā Gara nākšana nav kāds masveida pasākums, bet gan Dieva Svētais Gars nolaižas kā uguns mēle uz katra klātesošā cilvēka. Kad pār Pēteri bija nācis Svētais Gars viņš sāka sludināt ar stipru pārliecību un liecināt par savu Pestītāju. Kad Svētais Gars sāk mājot tevī jeb pieskaras tev kā uguns mēle, tad tā uguntiņa, kuru Dieva Gars tevī aizdedz turpina degt ja tu tajā dalies. Un jo tu vairāk dalies savā ticībā, Labajā vēstī, jo spēcīgāk šī uguns liesma tevī deg. Pēteris negaidīja to ideālo brīdi, tos ideālos apstākļus, tos ideālos klausītājus, bet gan Svētā Gara vadīts sāka liecināt. Neļauji aizspriedumiem, bailēm, neērtumam kļūt par barjeru tam, kāpēc tu klusē. Tieši pretēji, runā, kāpēc tu savu dzīvi uzticēji Kristum. Ļauj Svētajam Garam tev nākt palīgā un Viņš dos tev īstos vārdus laikā un nelaikā. Baiļu nav mīlestībā, pilnīga mīlestība aizdzen bailes (1.Jāņa 4:18). Ļaujies šai dievišķai un uzturošajai Svētā Gara mīlestībai. Tai uguntiņai, kas sirdī tev deg, neļauji dzist, neļauji dzist... (“Tai uguntiņai”, Marta Dakne, Arnolds Bukstiņš)

Kristus mīlestībā, Tāšu un Liepājas metodistu draudzes mācītāja Gunta Grīna-Sologuba

Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca