Cēsu draudzes notikumi Martā*Otrdienās 14:00 – ekumēnisikās lūgšanas stundas un Bībeles studijas.*Ceturtdienās 18:00 – Slavēšana un mazā grupiņa – turpinām lasīt
“Mērķtiecīga Dzīve” – to pārrunājam un dalamies ar liecībām + esam
lūgšanās.*Svētdienas skola – esam lūgšanās un procesā, lai domātu un izplānotu
bērnu kalpošanu draudzē. Esmu saorganizējusi līderus no mūsu māsu draudzes
Smithfield UMC ar kuriem kopā vienu dienu maijā (viņi viesosies LV
11.-22.maijā) – mums būs svētdienas skolotāju seminārs. Atvērsim šo iespēju
visam Vidzemes reģionam. Kā arī šajā ASV brauciena laikā esmu sarunājusi
vēl vienu dienu – lai stiprinātu svētdienas skolotāju kalpošanu draudzēs –
ar Rīgas 2. māsu draudzes palīdzību 1-2 dienas semināru Rīgas 2.draudzē,
kur arī šī iespēja tiks atvērta visiem interesentiem arī no citām draudzēm.
Šie abi semināriņi būs vairāk koncentrēti uz tādiem cilvēkiem, kas nekad
līdz šim nav vadījuši svētdienas skolu, bet kam ir sirds degsme, kas
gribētu iesaistīties šādā kalpošanā  - ja vien tikai mācētu. Mēs
stiprināsim tos, kas vēlas – bet kam nav nekādas saprašanas kā to vispār
sākt, kā strādāt ar bērniem u.tml. (22.aprīlī došu ziņu par jau
iespējamajiem datumiem un laikiem, lai tie, kam interesē var piedalīties!)*Dievkalpojumā* – šajā mēnesī sanāca ļoti dažāda kalpošana. Pirmā mēneša
svētdiena kā parasti ar Svēto Vakarēdienu. Otrā mēneša svētdiena 12.martā
mums bija kopsapulces Dievkalpojums un sprediķoja Superintendents Edgars
Šneiders. 13.martā es jau izlidoju uz ASV. Līdz ar to 19.martā
Dievkalpojumu vadīja Ilga Grote un Laura Sudāre un sprediķoja laju
sludinātāja Laura Sudāre. 26.martā biju sarunājusi viesus no Rīgas
1.draudzes – Rūdolfu Vainovski, kurš stiprināja ar liecību un skaistām
dziesmām, kā arī viņa meita Rita Lapsiņa, kas dalījās ar vēsti. Un jau 2.
aprīlī, manā pēdējā prombūtnes svētdienā – es sprediķoju mūsu māsu draudzē
Smithfield UMC, TX, taču biju pārtulkojusi sprediķi LV un Cēsu draudzei
bija vakara Dievkalpojumus caur skype kopā ar mums ASV. Tā bija milzīga
svētība un vienojāmies, ka turmpāk katru mēnesi, kad būs 5 svētdienas mēs
5.svētdienā veidosim kopēju Dievkalpojumu – vienreiz sprediķošu es, otreiz
mācītājs Mike Kerzee. Svētā Gara klātbūtne bija izjūtama tik spēcīgi – mums
abām draudzēm mēneša pirmajā svētdienā ir Svētais Dievkalpojums un līdz ar
to mums bija arī kopīgs, vienojošs Svētais Vakarēdiens. Jāsaka, ka tas bija
ļoti aizkustinoš brīdis – sajūta, ka milzīgais Atlantijas okeāns izžuva un
mēs bijām tik tuvu un vienoti Kristus mistērijā – Dieva žēlastībā un
mīlestībā.*Diakonija – Mūsu māsu draudze Smithfield bija vienīgā, kas šogad
saziedoja naudiņu vitamīniem. Birojs lūdza, lai mēs dalamies ar citām
draudzēm. Tā mēs nolēmām, ka dalīsimies ar Liepas draudzēm, Sarkaņiem un
Rīgas 2.draudzi, kas ir mūsu lokālā Latvijas māsu draudze.*Dziesmu Dienas Cēsīs – ļoti lepojojamies ar mūsu draudzes laju Lauru
Sudāri, kas tikai nupat kļuva par mūsu draudzes locekli. Viņa uzņēmās spert
šo soli un es pirmo reizi nebiju vadībā, bet gan tikai fonā kā mentors –
garīgs un pieredzējis atbalstītātjs. Laurai šī bija milzīga pieredze un
ticu, ka viņa arī turpmāk laju sanāksmēs uzņemies dažādas kalpot iespējas.
Es no sirds priecājos, ka arī Cerību Centra meitenes ņem dalību un dažas
piedalījās ar mums kopā ansamblī. Viņas tiešām ir daļa no Cēsu draudzes
ģimenes. Es arī lepojos ar visu Cēsu draudzi – jo mēs visi klausījām
Lauriņai un bijām kā milzīga atbalsta komanda. Mēs kā liela ģimene
parūpējāmies un viens otru atbalstījām.*ASV vizīte – TN štatā apciemojām Farview UMC – Rīgas 2.draudzes māsu
draudzi. Plānojām viņu vizīti šajā vasarā Rīgas 2.draudzē, kā arī
pārrunājām jaunas iespējas ar Faithful Men vīriem viņu kalpošanā Latvijā un
kopā ar Rīgas 2.draudzi doties uz Īriju kalpošanā – tā jau būtu kā misija.

AL – FOL konference + Emmausa ceļš – milzīga svētība, liels darbs padarīts,
bet arī milzīgas svētības saņēmām. Jau ar Wannell un Kay O’Davis pārrunājām
noteiktas lietas par Emmausa ceļa atvešanu uz LV. Par to man izdevās arī
runāt Teksasā – kur ir jau vairāki cilvēki gan no Grapevine, gan no
Smithfield, kas vēlas palīdzēt mums aizsākt Emmausa ceļu Latvijā.

izdevās nodibināt jaunus kontaktus Teksasas štata konferences apgabala
birojā ar Dawn Philips, kas ir gan mācītāja, gan visā apgabalā atbildīgā
par misijas kalpošanas paplašināšanos. Izrādās ir statistika, ka ASV
daudzviet draudzes izmirst, bet nemirst tās, kuras ir iesaistītas misijas
darbos – gan lokāli, gan internacionāli. Lisa Neslony, kas bija iepriekš
Smithfield UMC draudzes mācītāja, tagad ir DS un viņai jau ir komanda ar 8
dažādiem mācītājiem, kas plāno 2018.gada vasarā ierasties un apbraukāt
visas draudzes un kalpošanas LAMBā ar mērķi katram no šiem mācītājiem
atrast ar draudzi veidus, kā viņi vēlas veidot attiecības ar LAMB.Cēsu draudze - es jūtu un redzu, ka ceļas arvien augstākā lidojumā Svētā
Gara spēkā. Esam piedzīvojuši dziedināšanu, tīrīšanu un šķīstīšanu,
uzbrukumus un uzvaras un mīlam Jēzu no visas sirds un ar visu savu spēku,
dvēseli un sirdi! Esmu tik pateicīga, ka manas prombūtnes laikā nekas
neapstājās. Līdz šim bija – ja es neesmu, tad viss tiek iepauzēts. Bet manā
prombūtnes laikā netika pārtraukta neviena Bībeles studija, neviena
lūgšanas stunda, neviens Dievkalpojums. Un bez manas iniciatīvas draudze
izvēlējās iet kalpošanā uz pansionātu.

Mana šī gada atklāsme ir – ka lai cik labs ir mācītājs, lai cik ideāls ir
Dievkalpojums, lai cik spēcīga ir slavēšana un mūzika baznīcā – tas ir
tikai tāds mazs procents tajā, ko katrs no mums dara individuāli ar visu
to, ko esam baznīcā, kalpošanās, slavēšanā ieguvuši. Mēs varam izveidot
vienalga cik spēcīgu, skaistu un modernu baznīcu – bet svarīgākais paliek
cilvēks – viņa smagais un individuālais darbs ar sevi, savu dvēseli un
ticības ceļu – kad viņš lauž savus sliktos ieradumus, mācās lūgt piedošanu,
atzīst savas kļudas, mainās un atrod spēku Svētajā Garā mainīties! Dieva
bērns – cilvēks – tas ko viņš personīgi un tad arī kopīgi draudzē dara pie
sevis un ap sevi, kad ir tik daudz ieguvis! Un mana lūgšana ir – lai Dievs
dod spēku, drosmi Cēsiniekiem turpināt šo ceļu – šie divi gadi ir bijuši
smagi, bet es redzu tagad augļus! Es tos redzu! Slava Dievam par Viņa
mīlestības spēku! Āmen*ILI* – International Leadership Institute – jaunnedēļ Rīgā tiekos atkal ar
Prieka Vēsts pārstāvi, kas savāks 15 jauniešus no savas draudzes, bet visas
pārējās gan 15 jauniešiem, gan 30 pieaugušajiem (mācītājiem+lajiem) ir
paredzēts tikai Metodistiem. Mēs tiksimies skype zvanā arī Martin, kurš ir
galvenais šā gada organizators no viņu puses un pārrunāsim, gan tulkojamos
materiālus (ko jau tulkoju), gan arī loģistikas jautājumus Jūnija
apmācībām.

Cēsu draudzes notikumi Februārī

Otrdienās 14:00 - ekumēnisikās lūgšanas stundas un Bībeles studijas.

 

Ceturtdienās 18:00 - Iesākām jaunu tradīciju pirms mazās grupas nodarbībām - sākam ar Slavēšanu un Pielūgsmi. Tagad sanākam kopā un veidojam savu jauno Bībeles studiju, kristīgu literatūru studiju un lūgšanu grupu. Prieks, ka mūsu draudzes muzikālā vadītāja ir atkal vesela un aktīvā kalpošanā kopā ar mums.

 

Svētdienas skola - esam lūgšanās un procesā, lai domātu un izplānotu bērnu kalpošanu draudzē. Tā ir vajadzība liela. Pagaidām draudzē uz maiņām uzņemamies atbildību un Dievkalpojuma laikā uz maiņām auklējam un nodarbojamies ar bērniem.

 

Dievkalpojumā jaunā ieviestā tradīcija ar lūgšanu vajadzību un pateicību lapiņām dāvā mums patiešām vēl lielāku iespēju būt vienotiem. Prieks, ka nu jau vairāk draudzes locekļu lūdz skaļi un brīvi paši!

 

Diakonija - Veco ļaužu apciemošana - tā mums šajā mēnesī ir bijusi ļoti aktīva - jo ir bijušas vajadzības un izpalīdzīgas rokas nepieciešamas. Esam svētījuši un svētības saņēmuši šajā kalpošanā esot.

Vitamīni - šogad tikai mūsu māsu draudze ziedoja naudiņu vitamīniem. No biroja nāca aicinājums, lai mēs padalamies ar citiem ar šiem vitamīniem. Esam jau ieguvuši informāciju, kur lētāk un labāk, lai vairāk vitamīnu sanāk. Ceram uz Dziesmu dienām padalīt arī mūsu blakus kaimiņu draudzēm - abām Liepas, Sarkaņu un mūsu Latvijas lokālajai māsu draudzei Rīga 2.

 

Cerību Centrs - ar draudzi 11.februāri braucām kalpot Cerību Centrā. Uzdāvinājām māmiņām vienu dienu brīvu un piepildītu ar izklaidēm un atpūtu. Auklējām bērnus, gatavojām ēst un iepriecinājām māmiņas! Ziemassvētkos ziedojām tieši šai kalpošanai un tagad Februārī īstenojām plānus!

 

LAMB Kalpošana - kopā ar Dainu Zambergu daudz domājām par braucienu uz ASV. Kā mēs prezentēsim sevi un kā pateiksimies mūsu brāļiem un māsām Kristū par mūsu atbalstu. Tā nu februāri vairākas reizes tikos ar Dainu, šuvām maisiņus, plānojām pateicības, sakontaktējāmies ar Superintendentu, Veslija Nometni un Cerību Centru, lai no visiem būtu pateicības FOL konferencē.

Kā arī kopā ar Jāni Grunti tagad plānojam, kā Rīgas 1.draudzei palīdzēt izveidot skaidru plānu, kā LAMB var prezentēt sevi Reformāciju Dienās - Doma laukumā. Ierosināju, ka jārunā par Džonu Vesliju un viņa atstāto mantojumu, kas mums metodistiem ir raksturīgi - Veslija Četrstūris. To arī radošā un praktiskā veidā parādīs jaunieši.

Vēl smagi sirds sāpēja par notikumiem Svētdienas skolas kalpošanā un vadītājas e-pasti. Tad pieslēdzos pie Svētdienas skolas darba izpētes visā Vidzemē, intervēju mācītājas Ilzīti Ozolu un Veru Titoviču, kā arī aprunājos ar Rīgas 2. Un Rīgas 1.draudzi. Esmu ievākusi detalizētu informāciju, kas nu jau pārsniedz 8 lpp. Ticu, ka tieši padziļināta izpēte mums liks iedziļināties šajā jautājumā vairāk 22.aprīlī un arī palīdzēs saskatīt vajadzības! Šim darbam veltīju vairākas dienas.

Kristīnes Gethaimas balva

LAMB Ikgadējā Konferencē ik gadu kādam lajam (draudzes loceklim) piešķir atzinību par īpašu kalpošanu sabiedrības labā, ne tikai draudzes ietvaros, bet arī apkārtējā kopienā. Šo apbalvojumu saucam par Kristīnes Gethaimas balvu. 2016. gadā atzinību saņēma Agita Kļaviņa un Ināra Avotiņa.

 

Veslija nometnes kalendārs

Pienācis pavasaris, tātad beidzot ir klāt nometņu sezona, kas piedāvā gan dažādas sakopšanas talkas, gan arī nometnes dažādām interešu grupām. Zemāk varat apskatīties pašreizējo kalendāru.

Continue Reading

Mildas atceres dievkalpojums

2016. gada 24. aprīlī 10.00 visi mīļi aicināti uz mūsu ilggadējās mācītājas, kas bija viena no Metodistu Baznīcas atjaunotājām un stūrakmeņiem, Mildas Vainovskas atceres dievkalpojumu. Vairāk informācijas pie 2. draudzes mācītāja Andra Vainovska (22825236).

Metodistu draudžu nometne

2016. gada 6.-8. maijā Liepājā notiks gadskārtējā LAMB Draudžu nometne jeb Draudžu dienas. Vairāk informācijas pievienotajā plakātā!

Izstāde ''Vitamīni"

Ir klāt pavasaris un ikvienam ir vajadzīgs pamudinājums mosties. Izstāde "Vitamīni" tiks atklāta 31. martā plkst. 19.00, Rīgas 1.draudzē, Akas ielā 13. Šoreiz izstādes atklāšanas programma būs plašāka nekā iepriekš. Izstādes atklāšanas vakarā Rīgas 1. draudzē notiks arī garīgās mūzikas koncerts.

Continue Reading

Ārkārtas Ziemas Konference

2016. gada 13. februārī ikviens LAMB draudzes loceklis ir aicināts piedalīties Ārkārtas Ziemas Konferencē, kurā centīsimies rast atbildes un noformulēt nostāju bēgļu jautājumos, kas skar gan plašo Eiropu, gan arī Latviju.

Continue Reading

Ābolu festivāls 2015

“Tad nu nepiekusīsim, labu darīdami … Tad nu, kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem” (Gal.6)

Ikviens ir gaidīts un aicināts 19. septembrī doties uz Veslija nometnes Ābolu Festivālu 2015! Būsim kopā darbos un sadraudzībā, lai noslēgtu mūsu nometnes pirmās desmitgades svinēšanas vasaru!

Continue Reading

Lūgšanu Dienas

Lūgšanu dienas Latvijas pilsētās. Lūgšanu diena par Liepāju; Ceturtdien, 10. septembrī, plkst. 19.00 Lūgšanu dievkalpojums Liepājas metodistu baznīcā, Brīvības ielā 25
Liepāja.

Continue Reading

Vasarsvētki

Kas tad šie ir par svētkiem? Vai mēs svinam vasaras sākšanos vai kaut ko citu? Vasarsvētkus svinam piecdesmitajā dienā pēc Lieldienām! Šie ir vienīgie svētki, kuri ir veltīti Dieva Svētajam Garam. “Kad Vasarassvētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā; un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar Svēto Garu...” /Apustuļu darbi 2:1-4a/

Continue Reading

Baznīcu nakts 2015

Pirmajā »Baznīcu naktī 2014» Rīgā piedalījās 43 dievnami un tos apmeklēja vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku. Baznīcās notika ekskursijas un stāstījumi, kas ļāva baudīt garīgās un kultūras vērtības - arhitektūras un mākslas skaistumu. Laikā līdz pusnaktij skanēja ērģeļu un kora mūzika, uzstājās solisti, vokālās grupas un ansambļi, notika ekskursijas, izstādes un dzejas lasījumi.

Continue Reading

Veslijdienas 2015

Līdz Veslija nometnes desmitgades svinību galvenajam notikumam – Veslijdienām – atlicis vien nedaudz!

Ikviens, kam šī vieta ir īpaša un mīļa, ir aicināts laikā no 29.jūnija līdz 5.jūlijam piedalīties Veslijdienās 2015! Ja nav iespēja nometnē pavadīt visu nedēļu, var pievienoties piem., vakara programmās vai dažās dienās pēc izvēles. Nedēļas svarīgākā diena būs sestdiena, 4.jūlijs, kad svinēšanas laika piepildītākā diena.

Continue Reading

Mācītāju brauciens

LAMB mācītāji Gita Medne, Astra Dannefelte, Jānis Baumanis, Vera Titoviča, Ilzīte Ozola, Vivita Kalniņa, Gunta Grīna-Sologuba, Edgars Šneiders un Kristīne Rozefelde, kā arī Zinta Dzintara, kas saņēmusi aicinājumu kļūt par mācītāju, un Astras, Veras, Vivitas un Jāņa otrās puses no 16. līdz 23. aprīlim ciemojās ASV draudzēs Teksasas štatā ar diviem uzdevumiem.

Continue Reading

Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca