Apvienotā Metodistu baznīca Latvijā un pasaulē

Apvienotā Metodistu Baznīca pēc būtības ir Vispasaules Metodistu Baznīcas daļa. Tā kopā ar vairāk nekā 76 miljoniem brāļu un māsu 138 pasaules valstīs veido vienu no mūsdienu lielākajām kristīgajām konfesijām pasaulē, kurā dalību var ņemt jebkurš cilvēks, neskatoties uz rasi, nacionalitāti vai mantisko stāvokli. Metodistu Baznīca tic, ka Kristus ir Draudzes Galva, kas aicina visus kristiešus uz vienību, tāpēc Metodisti cenšas ņemt dalību visās Baznīcas jomās. Visas Metodistu baznīcas sadarbojas kopā Vispasaules Metodistu Baznīcu Padomē.
Metodistu kustības pirmsākumi meklējami Anglijā 18.gs. sākumā. Tās pamatlicējs ir Džons Veslijs (1703.-1791. g.), teoloģijas un loģikas profesors ievērojamajā Oksfordas universitātē, kurš šo kustību raksturojis kā „sirds reliģiju” un „tikumisku atjaunošanos”. Apzīmējums „Metodisms” radās kā zobgalīga iesauka stingriem ticības likumu ievērotājiem. Vēlāk Džona Veslija iesāktās garīgās atmodas rezultātā izveidojās kustība (konfesija), kura šo vārdu paturēja sev kā goda nosaukumu. Metodistu kustība nāca no Lielbritānijas uz Ameriku, tad visās Eiropas un pasaules valstīs, un beidzot arī Latvijā.
Metodistu Baznīcas darbs Latvijā sākās 20. gs. pašā sākumā. Pirmās Metodistu draudzes Latvijā uzsāka savu legālo darbību pēc Pirmā Pasaules kara Liepājā, Mātrās un Rīgā, un līdz Otrajam Pasaules karam Latvijā Bīskapu Metodistu Baznīcai jau bija 26 juridiski reģistrētas draudzes dažādās Latvijas vietās: Rīgā, Jūrmalā, Mātrās, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī, Kandavā, Kuldīgā, Aizputē, Grobiņā un citur.
Pēc Otrā Pasaules kara, 1947. gada oktobrī, okupācijas vara Latvijas Bīskapu Metodistu Baznīcu aizliedza kā bīstamu pastāvošai iekārtai, tāpēc tā bija spiesta pievienoties Latvijas Evaņģēliski luteriskai Baznīcai. Visi nekustamie īpašumi tika nacionalizēti. Atsevišķas Metodistu baznīcas Rīgā (Slokas ielā 6) un Mātrās (Grobiņas novadā) tika nodotas lietošanā Latvijas Evaņģēliski Luteriskajai Baznīcai.
1968. gadā Bīskapu Metodistu Baznīca tika pārdēvēta par Apvienoto Metodistu Baznīcu, un tādēļ tagad mūsu baznīcas nosaukums ir Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca (LAMB, angliski – The United Methodist Church in Latvia).
1991. gadā jau brīvā Latvijā tika atjaunotas pirmās Metodistu draudzes Liepājā un Rīgā, pašlaik to ir jau divpadsmit – Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Rīgā.

Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca