Zinta Dzintara

Lokālmācītāja Kuldīgas draudzē no 2016. gada janvāra.

Dievu es iepazinu un Viņā no visas sirds iemīlējos gandrīz divdesmit gadus atpakaļ, kad tiku kristīta un iesvētīta Kuldīgas Ev. lut. Sv. Annas draudzē. Jau no sākuma vēlējos ne tikai zināt par Dievu, bet iepazīt Viņu. Tā manā dzīvē sākās jauns svēttapšanas ceļš, kas ne vienmēr ir bijis viegls, tomēr vienmēr pārsteigumu pilns un svētīgs.

Dievs mani ir svētījis ar brīnišķīgu vīru – Edgaru, ar kuru esam precējušies jau divdesmit astoņus gadus. Mūsu ģimenē ir uzauguši trīs jauki un talantīgi bērni: meitas Madara un Alise un dēls Artūrs. Visi nu jau ir pieauguši un meklē savu ceļu dzīvē, bet visi trīs ir iepazinuši Dievu un lieto Viņa dotos talantus mākslā un mūzikā.

Pirms kļuvu par mācītāju, divdesmit sešus gadus nostrādāju Valsts zemes dienestā, mērot, rasējot, vērtējot un kontrolējot nekustamo īpašumu būves. Šis darbs bija ļoti interesants un deva iespēju iepazīt daudzus cilvēkus.

Pirmos gadus, kad sāku apmeklēt draudzi, biju aktīvi iesaistījusies lūgšanu grupā, bet līdz šim man vislielāko gandarījumu ir sniegusi slavēšana. Daudzus gadus vadīju slavēšanas grupu, kurā bija apvienojušies slavētāji no dažādām Kuldīgas draudzēm. Esam kalpojuši dažādos draudžu pasākumos, konferencēs, slimnīcās, pansionātos, skolās un cietumā.

Kuldīgas draudze, kurā es kalpoju kā mācītāja, nav liela, bet tās vislielākā bagātība ir uzticīgie, čaklie un ticības pilnie ļaudis.

Šobrīd manas mīļākās un uzrunājošākās Bībeles rakstu vietas ir no Jesaja grāmatas “Redzi, abu Savu roku plaukstās Es tevi esmu iezīmējis” (Jes. 49-16) un Ecehiēla grāmatā aprakstītā vīzija par izkaltušo kaulu ieleju.

Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca