Jānis Baumanis

Mācītājs Jelgavas draudzē kopš 2012. gada Konferences.

Par sevi – pieņēmu Jēzu Kristu par savu Pestītāju... (kad, kā) Jēzu Kristu kā savu Pestītāju pieņēmu 16 gadu vecumā. Jauniešu lūgšanu vakaros jau vairākkārt biju izjutis vēlēšanos spert soli, kurš izmainīs manu likteni mūžībā. Tā kādu vakaru mājās, lūdzot Dievu kopīgi ar saviem vecvecākiem, es lūgšanā izteicu apņemšanos atdot savu sirdi Pestītājam un ieguvu pārliecību, ka esmu atpestīts. Bet drīz vien sekoja… „pazudušā dēla” stāsts. Daudzus turpmākos gadus es centos savu dzīvi vadīt pats. Centos dzīvot bez Dieva, līdz zaudēju visu, kas man šķita vērtīgs, un beidzot atrados pie „sasistas siles”. Taču, pateicoties Jēzus Kristus žēlastībai, es nebiju vēl pazaudējis Dieva bērna statusu, kaut arī savā prātā jau biju to noraidījis. Šodien es varu pateikties Glābējam, ka Viņš ļāva no jauna man atrast dzīves īsto vērtību – dzīvot sekojot Kristum. Visaugstākais pieļāva, lai nonāku tiešām smagos apstākļos,  jo tajos es beidzot sāku meklēt Dievu pa īstam. Un Dievs atsaucās. Es zinu, ka, pateicoties manu vecāku un draugu lūgšanām, kuri nepārtrauca lūgt par mani, Dievs neatņēma iespēju atjaunot īstas sirds attiecības ar Jēzu Kristu. Beidzot es varu katru dienu vadīt atrodoties sava mīļā Debesu Tēva sargājošā un svētījošā tuvumā. Beidzot esmu mājās.

Mana darba pieredze pirms kļūšanas par mācītāju. Pirms kļuvu par mācītāju esmu strādājis dažādus darbus: šoferis, inženieris, transporta un sagādes daļas vadītājs. Tomēr pamatīgāko un ilgāko darba pieredzi esmu guvis, strādājot par uzņēmuma vadītāju pilna servisa reklāmas aģentūrā.

Saņēmu aicinājumu kļūt par mācītāju 2009.gadā, kad Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas vadība mani aicināja uzsākt kalpošanu Cēsu draudzē. Līdz tam biju vadījis dievkalpojumus un lūgšanu sapulces. Biju darbojies dažādās draudžu aktivitātēs, bet tad, kad kalpošana Cēsu draudzē tika bagāti svētīta un draudze varēja iegūt pati savu lūgšanu namu pilsētā, es pārliecinājos par Tā Kunga aicinājumu – kalpot Viņam.

Bībeles Rakstu vieta, kas mani spēcīgi uzrunā – 1.Tim 1:5 bet sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no skaidras sirds un labas apziņas un neliekuļotas ticības.

Manas draudzes trīs unikālās iezīmes. Par Jelgavas draudzes trīs unikālām īpašībām šobrīd varētu saukt: pārsteidzošu vienotību atziņās un lēmumos;

maksimālu uzticību savai draudzei; pastāvīgu un uzcītīgu draudzes sapulču apmeklēšanu.

* Protams, arī neviltotu mīlestību, kaut gan tai (pašsaprotami) būtu jābūt katrā    kristiešu draudzē un tādēļ, visdrīzāk, to nevar nosaukt par unikālu īpašību.

Būšu pateicīgs, ja lūgsi par Jelgavas draudzi, lai mūsu kalpošanai un sludināšanai atvērtos plašākas durvis.

Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca