Gunta Grīna-Sologuba

Palīgmācītāja Liepājas draudzē un pilna laika Tāšu draudzes gans. Pirmais nozīmējums kalpošanā kā mācītājai bija Kuldīgas draudzē kopā ar Vivitu Bārenīti 2009. gadā.

Par sevi - pieņēmu Jēzu Kristu par savu Pestītāju... (kad, kā) Tā kā draudzē esmu uzaugusi no agras bērnības, tad ticība man bija iemācīta, nevis izdzīvota. Mana ticības ceļojuma pagrieziena punkts bija iesvētības 2001. gadā, kad skaļi, draudzes priekšā, apliecināju savu ticības pamatu - Dievu Tēvu, Jēzu Kristu un Svēto Garu. Tajā vasarā es būtībā iemīlējos dzīvajā Dievā.

Mani tuvākie cilvēki - mans vīrs Roberts, mūsu dēliņš Marks, mamma, brāļi ar ģimenēm un vēl viena mamma un tētis, kurus ieguvu kā vīra vecākus.

Mana darba pieredze pirms kļūšanas par mācītāju. Pirms sāku studēt teoloģiju, strādāju vasaras brīvlaikos visdažādākajās sfērās gan par apkopēju/sētnieci, gan dispečeri Ātrajā palīdzībā, tas gan pamatskolas un vidusskolas gados, kā arī par viesmīli Īrijā, Korkā, dažu mēnešu garumā. Studējot Latvijas Universitātē, pasniedzu angļu valodas privātstundas gan uzņēmumos, gan medmāsām.

Kad/kā saņēmu aicinājumu kļūt par mācītāju? Kad mācījos vidusskolas 10. klasē, es saņēmu uzaicinājumu doties uz Baltijas Metodistu Teoloģijas semināru Igaunijā, Tallinā, kur notika kurss par metodismu nedēļas garumā. Pēc tam gada griezumā Dievs runāja uz mani caur apstiprinājumiem sirdī, lai mācos teoloģiju un kļūstu par mācītāju. Pagrieziena punkts bija, kad, iesākoties 11.klasei, nomainīju svešvalodu no vācu uz angļu kā pirmo valodu, kuru biju mācījusies tikai vienu gadu, lai varētu studēt Igaunijā. Visā procesā redzu kā Dievs lika puzlīti pie puzlīša un mani vadīja, lai veidotu par mācītāju.

Kalpošanā man vislabāk padodas un sniedz lielu prieku uzrunāt cilvēkus dažādām kalpošanām, darbiņiem, kur spēju saredzēt viņu dāvanas. Kad tās saiet roku rokā, tad sirds slavē Dievu.

Bībeles Rakstu vieta, kas mani spēcīgi uzrunā. Katram laikam ir sava Rakstu vieta, bet pašreiz domas pieķeras pie Jēzus sacītā Jāņa ev. 3:5 "Patiesi, patiesi Es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā."

Man uzticēto divu draudžu unikālās iezīmes. Liepājas draudzei - pieejama ikvienam no jebkura sociālā slāņa; ja izrādīsi kaut nelielu interesi, tevi iesaistīs kādā kalpošanā :) 
Tāšu draudzei - viesmīlīga, atvērta pārmaiņām, sapņo lielus sapņus.

Manas draudzes kalpošana sabiedrībai, kurā ir vajadzīgs Tavs atbalsts – Liepājas draudzē Pēcskolas programmā gan pavāriņi, gan produkti, gan palīgi darbā ar bērniem.
Tāšu draudzē vajadzīgi remonta veicēji un būvmateriāli telpu remontam Parkās, kur tiks izveidots centriņš.

Būšu pateicīga, ja lūgsi par abu draudžu drosmi spert soļus ārpus draudžu sienām un kalpot, sastopot cilvēku vajadzības.

Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca