Edgars Šneiders

Mācītājs Liepājas draudzē un LAMB superintendents. Laulībā ar sievu Guntu ir dēls Vilnis un meita Amanda. Bijis Tāšu draudzes pamatlicējs un mācītājs, kā arī ilggadīgs Mātras draudzes gans. Kopš 2012. gada konferences vada Liepājas draudzi, bet no 2016. gada 1. septembra sācis kalpot arī kā LAMB Apgabala Superintendents.

1) Par sevi - pieņēmu Jēzu Kristu par savu Pestītāju... (kad, kā)

Patiesībā Jēzus Kristus pieņēma mani, nevis es Viņu. Par Dievu es dzirdēju jau agrā bērnībā no mana vectēva, bet tajā laikā Viņam neticēju. Pateicoties vectēva lūgšanām par mani un pārējiem ģimenes locekļiem, mēs pamazām, katrs savā veidā, atradām ceļu pie Dieva. Es Dievu sāku meklēt, redzot to, cik bezmērķīgi dzīvo mani draugi un paziņas, kā arī es pats. Sāku lasīt Jauno Derību, lūgt Dievam pēc izpratnes un pamazām es nonācu pie atziņas, ka Jēzus Kristus patiesi ir Dieva Dēls un ticība spēj radikāli mainīt manu dzīvi. Neatceros konkrētu datumu, bet kādu brīdi es pieņēmu lēmumu ieaicināt Jēzu Kristu savā dzīvē un joprojām to neesmu nožēlojis.

2) Mani tuvākie cilvēki – Mana māte Anita, sieviņa Gunta, dēls Vilnis (17 gadi) un meita Amanda (11 gadi).

3) Mana darba pieredze pirms kļūšanas par mācītāju1984. gadā absolvēju Liepājas Politehnikumu un ieguvu izglītību – Tehniķis mehāniķis par rūpniecības iekārtu remontu un montāžu. Pēc tam pabeidzu Dosaf un ieguvu tiesības vadīt smagos un vieglos automobiļus, kā arī motociklus. No 1984. līdz 1986.gadam dienēju padomju armijā Tadžikijā, artilērijas pulkā. Pēc armijas strādāju Liepājas mašīnbūves rūpnīcā par atslēdznieku un vēlāk Grobiņas lauktehnikā par virpotāju. Pabeidzu arī auto atslēdznieka kursus. No 1994. līdz 1998. gadam mācījos Baltijas teoloģijas seminārā Tallinā un ieguvu teoloģijas bakalaura grādu.

4) Kad/kā saņēmu aicinājumu kļūt par mācītāju - Aicinājumu kļūt par mācītāju saņēmu Tallinā, piedaloties kādā seminārā. Pirms tam es centos šādas domas attālināt no sevis, uzskatot, ka varu Dievam kalpot arī citādos veidos. Tomēr šī semināra laikā Dievs mani ļoti spēcīgi uzrunāja, un es saņēmu aicinājumu atstāt laicīgo darbu, nolikt malā kādus no saviem nākotnes plāniem un uzsākt studijas Baltijas teoloģijas seminārā. Tad arī sapratu, ka Dieva aicinājums man ir kļūt par mācītāju.

5) Kalpošanā man vislabāk padodas ... (sniedz lielāko gandarījumu) – Man šķiet, ka man vislabāk padodas sludināšana, mācīšana un dvēseļu aprūpe. Tas arī man sniedz vislielāko gandarījumu.

6) Bībeles Rakstu vieta, kas mani spēcīgi uzrunā Visvairāk mani ir uzrunājusi kāda Bībeles rakstu vieta no Jesajas grāmatas 41: 10 - Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku! Vairākas reizes savā dzīvē esmu izjutis vēlmi atkāpties no kādas kalpošanas un pienākumiem, bet Dievs mani caur šo rakstu vietu vairākkārt ir stiprinājis, iedrošinājis un motivējis doties uz priekšu un neatkāpties.

7) Manas draudzes trīs unikālās iezīmes: Domāju, ka Liepājas draudzes unikālās iezīmes varētu – Dziedoša, kalpojoša, un lūdzoša draudze. 

8) Manas draudzes kalpošana sabiedrībai, kurā ir vajadzīgs Tavs atbalsts...

Draudzē ir dažādas kalpošanas, kurās būtu vajadzīgs atbalsts. Atnāc uz draudzi, sazinies ar mācītājiem un mēs palīdzēsim tev atrast veidu, kā tu vislabāk varētu realizēt savus talantus un spējas.

 

9) Būšu pateicīgs, ja lūgsi par to, lai es vienmēr saprastu Dieva gribu, un būtu tur, kur Dievs mani aicina. Lūdz arī par manu veselību, jo daudzus gadus man problēmas sagādā galvassāpes. 

Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca