Gita Medne

Mācītāja Rīgas 1. draudzē kopš 2001. gada, LAMB Apgabala Superintendente (no 2007. gada augusta līdz 2016. gada 31. augustam). 44 gadus laulībā ar Juri, ir divi bērni – dēls Indris un meita Daina. 4 mazbērni – Lūkass (14 gadi), Lilija (12 gadi), Elīza (10 gadi) un Emīlija (6 gadi). Kopš 2016. gada 31. augusta devusies pelnītā pensijā.

Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca